Mobil Uygulama ve Site İçeriği Gizlilik Bildirimi

MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Sürüm,  01 OCAK 2019

Tüm Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bir Uygulama Kullanıcısı olarak Hizmetimizi kullandığınızda, (Uygulama Yayıncısı olarak) Kişisel Verilerinizi işleriz. Bu Gizlilik Bildirimi, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme koyduğumuzu açıklar. Dikkatlice okumanızı öneririz.

1. Bu Gizlilik Bildiriminde ne belirtilmiştir?

Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir:

 • İşlenen Kişisel Verilerin türleri,
 • Kişisel Verilerin işlenme amaçları,
 • Kişisel Verilerin işlendiği yerler,
 • Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,
 • Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları,
 • Kişisel Verilerinizi görüntüleme, değiştirme ve silme,
 • Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler;
 • Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?

2. İşlenen Kişisel Verilerin türleri

A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler

Hizmetimizi geliştirmek için Anonim Verileri kullanırız. Bu bilgiler, Hizmet aracılığıyla kamuya açıklanmayacaktır.

B. Otomatik olarak oluşturulan bilgiler

Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Uygulamayı nasıl kullandığınızla ilgili olarak otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve işleriz. Toplanan bilgiler, ip adresinizi ve / veya benzersiz cihaz kimliğinizi içerir.

Özellikle katılmayı seçerseniz, Uygulama, coğrafi konum bilgilerinizi toplayabilir. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz.

Sosyal ağ hesabınızdan bilgi erişimi ve toplama izni vermeyi özellikle tercih ederseniz, sosyal ağ hesabınızdaki temel kişisel bilgileriniz (adınız ve e-posta adresiniz gibi) ve ayrıca sosyal ağ kullanıcı kimliği ( şifreniz değil ) ve Uygulama aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla ilgili parametreler. Erişilebilen ve alınabilecek bilgileri kontrol etmek için hesabınızın gizlilik tercihlerini nasıl ayarlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen sosyal ağın gizlilik politikasına bakın.

Bu, aynı zamanda, Uygulamayı nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Uygulamanın nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur.

Uygulama içindeki kullanıcı yetkilendirme özelliklerini etkinleştirirseniz, aşağıdaki ek bilgiler saklanır:

 • İsim,
 • E-posta,
 • Telefon numarası (isteğe bağlı);
 • Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn gibi harici bir sağlayıcı tarafından gönderilen ek profil bilgileri.

Uygulama sahibine, uygulamanın kullanımı hakkında bilgi vermek için aşağıdaki (bilinmeyen) bilgileri de topluyoruz:

• Uygulamayı açtığınız an,

• Uygulamanın içinde açtığınız ekranlar ve bu ekranlarda harcadığınız süre,

• Uygulamadan ayrıldığınız an.

Not: kullanıcı yetkilendirme özellikleri etkinleştirilmişse, giriş yaptığınızda anonim bilgileri sizin bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz.

C. Belirli Bilgiler

Size sadakat kartı, haber bültenleri, reklamcılık gibi bazı etkinliklerle başvurmanız istenebilir; bu durumda bazı kişisel bilgiler istenir. Bu bilgiler, hizmetimizin (üçüncü şahıslar dahil) veritabanında saklanır ve bizimle paylaşılacaktır.

Uygulamadaki fotoğraflar da dahil olmak üzere Veri yüklediğinizde, bu paylaşılacak ve uygulamanın diğer tüm kullanıcıları tarafından görülebilecektir.

3. Kişisel Verilerin işlenme amaçları

A. Amaçlar

Taraflar Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak için,
 • Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak için,
 • Hizmetin iyileştirilmesi ve / veya özelleştirilmesi için,
 • Sizi tanımlamak / veya Hizmeti özelleştirmek için,
 • Sizi tanımak ve dolandırıcılığı önlemek için,
 • Destek sağlamak için,
 • Kişisel Verilerinizi, bizden bunu talep ettiğiniz takdirde veya yasal olarak yükümlü olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara iletmek.

B. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi

Sizden önceden izin alınmaksızın Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara satmamaktayız, satmıyor veya kiralamıyoruz. Bununla birlikte, Ücretli Hizmetlerle ilgili ödeme sağlayıcıları aracılığıyla ödeme yapmak gibi Kişisel Verilerinizi size sağlama veya talimatları yerine getirmeniz açısından şart olduğu durumlarda, Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara sağlayabiliriz.

Uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde Hizmet’in bu tür amaçlar için üçüncü taraflara kullanımı hakkında “toplu anonim veriler” sağlayabiliriz. “Toplam anonim veriler”, size geri gönderilemeyen ve bu nedenle Kişisel Veriler olarak sayılmayan verilerdir. Örneğin, Kullanıcıların Hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri kullanabiliriz.

Üçüncü bir tarafa geçtiğimiz veya bir üçüncü tarafla birleştiğimiz veya bir yeniden yapılandırmaya tabi olduğumuz durumda, Kişisel Verileriniz de üçüncü kişilere açıklanabilir ve / veya bu üçüncü kişiye devredilebilir. Bu üçüncü taraf, Kişisel Verileri ve bize sağladığınız diğer bilgileri kullanmaya devam etme hakkına sahip olacak.

Kişisel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymanız gerektiğine inandığımız yerlerde ifşa edebiliriz veya egzersiz yapabiliriz Yasal hakları veya yasal iddialara karşı savunmak.

4. Kişisel Verilerin işlendiği yerler

Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezileri değişik bölgelerde bulunmaktadır., Türkiye, İrlanda, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri bölgelerinde yer alan barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte, işlenen Kişisel Veriler, bu ülkeler ve bölgeler dışında bir ülkede bulunan muhafaza sunucularına aktarılabilir ve depolanabilir. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımları atacağız.

5. Kişisel Verileri korumak için hangi güvenlik önlemleri uygulanmaktadır?

Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler aldık. Aşağıdaki tedbirleri uyguladık: sunucularımızı güvenlik duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma. Bu liste ayrıntılı değildir.

6. Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları

Hizmetimiz üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ve / veya ortakların, reklamverenlerin ve diğer üçüncü tarafların web sitelerine veya hizmetlerine köprüler içerebilir.

Tarafların, bu üçüncü tarafların içeriği, web siteleri veya hizmetleri üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü kişi web sitelerinin ve hizmetlerinin kullanımı için farklı gizlilik politikaları uygulanabilir. Bu Gizlilik Beyanı, yalnızca taraflar tarafından Hizmeti kendi amaçları doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde edilen Kişisel Verilerle ilgilidir. Taraflar, üçüncü taraf web sitelerinin ve hizmetlerin içeriği, uygulamaları veya işletilmesi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme

Uygulamayı kullanarak toplanan kişisel bilgilere e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmek veya silmek için bir istek gönderebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir.

8. Çocuk gizliliği

Çocuklarla ilgili kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır.

9. Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kaybı ve yetkisiz erişimden veya bilgiyi kullanmak için önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve Uygulamanın ve ilgili veritabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim veya diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz.

10. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi’nin güncellenmiş bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu Gizlilik Bildirimi’nde yapacağı değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların Kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder.

Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirim’i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen Bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir.

11. Herhangi bir sorunuz ya da açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.

Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 01 ARALIK 2018 tarihinde güncellendi.

MOBILE APPLICATION PRIVACY NOTICE

Version, 01 JANUARY 2019

The confidentiality of all our Users is very important to us. When you use our Service as an Application User, we process your Personal Data (as an Application Publisher). This Privacy Statement explains how we protect and process your Personal Data. We recommend that you read carefully.

1. What is specified in this Privacy Statement?

The sections in this Privacy Statement give you information about:

Types of Personal Data Processed,

The purposes of processing personal data,

Where personal data is processed,

Security measures to protect Personal Data,

Liability limits for third parties,

View, change, and delete your Personal Data,

Changes to this Privacy Statement;

What will you do if you have any questions or comments?

2. Types of Personal Data Processed

A. Personal Data used by our Service

We use Anonymous Data to improve our service. This information will not be disclosed to the public through the Service.

B. Automatically generated information

Like most other websites and online services, we collect and process information that is automatically generated about how you use the App. The information collected includes your ip address and / or your unique device ID.

If you choose to participate, the App can collect your geolocation information. In any case, you can block your geographic location information from your mobile device’s settings.

If you specifically prefer to access and collect information from your social network account, your basic personal information (such as your name and email address) in your social network account, as well as the social network user ID (not your password), and the parameters related to the posts you share through the App. For more information about how to set your account’s privacy preferences to check the information that is accessible and available, please refer to the privacy policy of the social network.

This also happens with automatically generated information about how you use the App. This kind of information helps us better understand how the App is used and as a user helps us to produce the service that suits your needs.

If you enable the user provisioning features within the application, the following additional information is stored:

Name,

Email,

Phone number (optional);

Additional profile information sent by an external provider such as Facebook, Twitter, Google+ or LinkedIn.

We also collect the following (unknown) information to give the application owner information about the use of the application:

• When you open the application,

• The screens you open in the application and the time you spend on these screens,

• The moment you leave the application.

Note: if user provisioning features are enabled, we may associate anonymous information with your information when you log in.

C. Specific Information

You may be asked to apply with some activities such as loyalty card, newsletters, advertising; in this case, some personal information is required. This information will be stored in the database of our service (including third parties) and will be shared with us.

When you upload data, including photos in the application, it will be shared and will be visible to all other users of the application.

3. Personal data processing purposes

A. Objectives

The Parties process Personal Data for the following purposes:

To ensure that you can use the

To keep information about our service up to date,

To improve and / or customize the service,

To identify you or to customize the Service,

To recognize you and prevent fraud,

To provide support,

Transfer Your Personal Data to third parties if you request it from us or when we are legally obliged to do so.

B. Submission of Personal Data to third parties

We do not sell, sell or rent your Personal Data to third parties without your prior permission. However, we may provide Your Personal Data to third parties where you are required to provide or provide us with your Personal Data, such as making payments through pay providers for Paid Services.

We may provide “collective anonymous data” on the use of the Service by third parties for such purposes as we consider appropriate. “Total anonymous data” are data that cannot be returned to you and therefore is not counted as Personal Data. For example, we may use aggregated anonymous data to better understand how Users use the Service.

In case we connect to a third party or are merged with a third party or subject to a restructuring, your Personal Data may also be disclosed to third parties and / or transferred to that third party. This third party will have the right to continue to use the Personal Data and any other information you provide to us.

We may disclose your Personal Data in good faith to a court decision, in cases where we believe that you must comply with any other legal action or requests issued by a judicial proceeding, criminal proceedings or civilian subpoena or law enforcement authorities.

4. Where personal data is processed

The data center is kept within the scope of the data processing services located in different regions., Turkey, Ireland, the Netherlands, is provided by using hosting services located in the United States of America. However, the Personal Data processed may be transferred and stored to the storage servers in a country other than those countries and regions. We will take all reasonable steps to ensure that your Personal Data is used securely and in accordance with this privacy policy.

5. What security measures are applied to protect Personal Data?

The security of your data and the safety of other Users is very important to us. We have taken technical and organizational measures to protect your Personal Data against loss or any illegal processing. We have implemented the following measures: protection of our servers through firewalls, SSL connections and encryption of sensitive data. This list is not exhaustive.

6. Liability limits for third parties

Our service may contain hyperlinks to the services and products offered by third parties and / or to the websites or services of partners, advertisers, and other third parties.

The parties do not have any control or influence on the content, websites, or services of these third parties. Different privacy policies may apply for the use of third party websites and services. This Privacy Statement only relates to the Personal Data obtained by the parties for your own use of the Service. The parties do not accept any responsibility for the content, applications or operation of third party websites and services.

7. View and Delete Personal Data

You can send a request to contact us via email or delete personal information collected using the app. You may be asked to provide additional information to verify your identity.

8. Children’s privacy

Personal information about children is not intentionally or collectively collected.

9. Security

Measures are taken to ensure the security of your personal information, to minimize the risk of damage, loss of information and unauthorized access or use of information. However, these measures do not provide absolute information security. Therefore, efforts are made to ensure the security of your personal information, but this is not guaranteed and you cannot reasonably expect that the Application and its associated databases will be free of any unfair behavior, malfunction, unauthorized barriers or access or other misuse and abuse.

10. Changes to this Privacy Statement

This Statement can be updated at any time. The Parties shall publish an updated version of the Privacy Statement through the Service. The parties recommend that you check this page from time to time to be aware of any changes to this Privacy Statement and to be informed about how the parties will protect your Personal Data. It is your responsibility to periodically review this Privacy Statement and to be informed about the updates.

You agree to be bound by any of the changes to this Notice. Your continued use of the Application after the amendment has entered into force will indicate that you accept the amended Notice. If you do not agree to the Modified Notice, you must remove the Application and avoid any further use of it.

11. What will you do if you have any questions or comments?

If you have any questions or comments regarding this Privacy Statement, please contact us by sending an e-mail.

This Privacy Statement was last updated on 01 January 2019.

Important Information: There may be errors in English sentences.

Google Translation was used.