Mühendisler, konuşma yeteneğini kaybetmiş insanlar için, düşünceleri doğrudan tanınabilir konuşmaya çevirebilen,yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından oluşturulan yeni sistem, bir kişinin beyin aktivitesini izleyerek, beyin sinyallerini tanımlayarak ve bireyin duyduğu kelimeleri yeniden tasarlayarak çalışıyor.

Konuşma sentezleyicileri ve ile güçlendirilmiş bu yeni teknoloji, engelleri nedeniyle konuşamayan bireylerin sözlü iletişim kurma kapasitelerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için üretildi.

Teknoloji üzerinde çalışan araştırmacılar, “Nihai hedefimiz, konuşamayan bir hastanın iç sesini deşifre edebilecek teknolojiler geliştirmek, ve bu sesleri herhangi bir dinleyicinin anlayabileceği şekilde yeniden düzenlemek.” ifadelerini kullandılar.


BİLGİSAYAR ALGORİTMASI KULLANILIYOR
Bilim insanları yıllardır ses frekanslarının görsel temsillerini analiz etmek için bilgisayar modelleri gibi araçları kullanarak, beyin aktivitesini anlaşılır düşünceye çevirmeye çalıştılar. Son yapılan bu çalışmada ise bilim insanları, insan konuşma kayıtları üzerine eğitildiğinde konuşma benzeri sesler üretebilen, vocoder adı verilen bir bilgisayar algoritması kullandılar.

SESLER ANLAŞILABİLİYOR

Elde edilen sesler, robotik olduğu için yapay zeka tarafından daha anlaşılır hale getiriliyor. Araştırmacılar, elde edilen düşünce seslerinin yüzde 75’inin anlaşılabilir olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar çalışmalarına devam ederken, daha karmaşık kelimeler üzerinde yoğunlaşıyor ve ileride bu sistemi düşünceleri tamamen konuşmaya çevirebilen bir yapıya entegre etmek istiyor.